ธุรกิจบ้านเช่าในหมู่บ้านหรู

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรงในปัจจุบันคือธุรกิจบ้านเช่าในหมู่บ้านหรู หมู่บ้านที่มีผู้ซื้อเพื่อทำธุรกิจบ้านให้ชาวต่างชาติเช่าควรให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมน่าอยู่ เพื่อความสุขของลูกบ้านทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่า ที่แฟนตาเซีย วิลล่า Fantasia Villa ทุกโครงการจะมีออฟฟิศส่วนกลางที่ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำให้ผู้ที่ซื้อเพื่อลงทุนให้เช่าวางใจได้ว่าผู้เช่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจที่ตรงกันเพราะไม่มีอุปสรรคด้านภาษา

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะมีหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องเหล่านี้ได้

  1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ผู้เช่าแทนเจ้าของบ้านได้ พร้อมช่วยดูแลจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นหลังทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าได้
  2. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะช่วยดูแลพื้นที่ส่วนกลางต่างๆในหมู่บ้าน เช่น ถนนส่วนกลาง สนามส่วนกลาง สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา หรือหากมีการปิดซ่อมบำรุงก็ต้องมีการแจ้งให้ลูกบ้านทราบ
  3. เจ้าหน้าที่ต้องดูแลให้มีความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน เช่น การดูแลเรื่องเสียงดังรบกวน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางอาจจะต้องคอยเตือนให้ลดเสียงหรือใช้เสียงในเวลาที่เหมาะสม
  4. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน เช่น การจดเลขทะเบียนรถแท๊กซี่ที่มารับลูกบ้านออกไป เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน หรือช่วยเหลือติดตามในกรณีที่ลูกบ้านลืมสิ่งของไว้บนรถ
  5. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมี Service mind พร้อมให้การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น การคอยสังเกตุมิเตอร์น้ำให้กับลูกบ้านว่าทำไมมียอดค่าน้ำที่สูงผิดปกติ เพื่อจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุได้
  6. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีหน้าที่รับแจ้งการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเช่าแทนเจ้าของบ้านซึ่งอาศัยอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกเข้ามาจัดการ. โดยติดต่อประสานนัดหมายให้ช่างเข้าซ่อม โดยเป็นผู้สื่อสารระหว่างผู้เช่าและช่าง. ลดภาระอันน่าเบื่อหน่ายของเจ้าของบ้าน

สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการดูแลของเจ้าหน้าที่และระบบการจัดการภายในหมู่บ้านแล้ว ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้นการเริ่มต้นสร้างสังคมคุณภาพที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นจากตัวของเราเองด้วยเช่นกัน

Share